Kuruluş Amacı

Kuruluş Amacı

Beden Eğitimi ve Spor alanında yüksek öğrenim görmüş meslektaşlarımız  arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, onların mesleğimizin gerektirdiği çağdaş, bilimsel ve teknik bilgilerle donatılmalarına, kurs, seminer, panel ve toplantılarla bilgi birikimlerinin artırılmasına ve bu yolla spor ortamında belli bir yer edinmelerine katkıda bulunmak, ülke düzeyinde mesleğimize saygınlık kazandırmak, bilimsel çalışma ve araştırmalar yapan meslektaşlarımızı teşvik etmek, destekleyerek cesaretlendirmek, yetenekli genç sporcularımızın evrensel kurallara uygun bir biçimde bilimsel olarak spor öğretimi ve eğitiminden yararlanmalarına katkıda bulunmak, Sporun ve spor kültürünün toplumumuz tarafından benimsenerek desteklenmesi için çaba harcamak.