Çalışmalarımız
 • Değer yaratmak, bilinirliği arttırmak, markalaşmak
 • Dernek merkezinin sürekli açık tutulması
 • İletişim ve teknoloji alt yapısını oluşturmak
 • Mesleğimizle ilgili kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek (MEB, GSGM, TMOK, ASKK, Kitle İletişim Kuruluşları, Üniversiteler)
 • Derneğimiz üyelerinin uzmanlık alanlarından yararlanmak için çok sayıda komite kurmak
 • kaynak yaratarak derneğimizin ekonomik sorunlarını çözmek
 • Dernek üyelerimizin sayısını arttırmak
 • Dernek Tüzüğünü yürürlükteki yasalara ve günümüz şartlarına göre yeniden düzenlemek
 • Beden Eğitimi Öğretmenlerinin gelişimi için kurs ve seminer düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak
 • Sporumuzda iz bırakan meslek büyüklerimizin adlarının spor tesislerine verilmesi için girişimde bulunmak
 • TMOK'un kurucusu ve ilk Beden Eğitimi Öğretmeni Sayın Selim Sırrı TARCAN'ın adına yakışır kalıcı bir organizasyon düzenlemek
 • Sporumuzun gelişimi için GSGM ile uygulanabilir projeler geliştirmek
 • Çevre bilincinin gelişmesi icin spor ve çevre konusunda çalışmalar yapmak
 • Üyelerimizi bilgilendirerek Avrupa Birliği Fonlarından yararlanmalarını sağlamak
 • Üyelerimizin sosyal ve sağlık sorunlarıyla ilgili çözüm üretmek