Denetim Kurulu

 Asıl Üyeler

HASAN KASAP - BAŞKAN

FATMA KILIÇ - ÜYE

GÜNER TEZCAN- ÜYE         

Yedek Üyeler

FİRDEVS ÖZBAY

MEHMET YURDADÖN

ERTAY SEYREK