Bisiklet

 

Tarihçe         

1645 Yılında  Fransız “Jean Theson” 4 tekerli bir alet yapıyor. ( Bisikletle ilgili ilk       patenti alıyor. )

1690 yılında  pedalsız ve iki tekerli olarak Fransız ”Sivrao” tarafından tahtadan   yapılıyor.

1839 Yılında İskoç “Kirk Patrick” pedalı buluyor ve Bisiklet bugünkü halini alıyor.

1881 Yılında Fransa Bisiklet Federasyonu kuruluyor.

1881 Yılında Fransa’da havalı lastik ve aktarma zinciri kullanılıyor.

1903 Yılında uluslararası Bisiklet yarışları başlıyor.

19. Y.Y.’da  ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlıyor..

20 Y.Y. Ortalarında Otomobillerin çoğalması ile Bisiklet Branşında bir gerileme yaşanmıştır.

1896 Yılında Bisiklet Branşı Atina Olimpiyat oyunlarında Olimpiyat programına alınarak yol yarışları yapılmıştır.

1900 Yılında Paris’te yapılan Olimpiyat oyunlarında pist yarışları yapılmıştır.

1900 Yılında Uluslar arası Bisiklet Federasyonu (F.I.A.C.) kuruluyor.

1993 Yılında (U.C.I) kuruluyor. ( Amatörlük kelimesi çıkarılıyor. ) (The Olympıc Dıscıplınes, 1975; Morpa, 2005;  Atabeyoğlu, 1997).

   

Türkiye ve Bisiklet       

1910-1912 Yılları arası Osmanlı döneminde gelir elde etmek amacı ile “Papazyan ve ortağı Leon” efendi yarış düzenlerler. Bu yarışların düzenlenmesinde temel amaç      Bisiklet satmaktır. Çünkü adı geçen kişiler aynı zamanda Bisiklet  ithalatçılarıdır.

1924 Yılında  Paris’te yapılan Olimpiyat oyunlarına Türkiye ilk kez katılıyor.

1926 Yılında Türkiye Bisiklet ve motosiklet federasyonu kurulmuştur.

1949 Yılında İlk Veledrom Konya ilimizde  yapılıyor. 

1991 yılında Türkiye’de ilk dağ bisikleti yarışması düzenlenmiştir.

1995 Yılında Motosiklet branşı Bisiklet federasyonundan ayrılmıştır.

1995 Yılında  Bisiklet ve Triatlon Federasyonu kuruluyor (Morpa, 2005, Atabeyoğlu, 1997,).

      

Bisiklet yarışları

 Pist yarışları                                        (B-E)

Yol yarışları.                                        (B-E)

Bisiklet krosu. ( Dağ Bisikleti)             (B-E)

Pist yarışları

1-80 km arasında yapılırlar.

333 m’ lik  pistlerde yapılır.

Açık olan Pistler beton yada asfalt olabilir.

Kapalı pistler  ahşaptır.

Pist içe doğru 12-55 derece arasındaki eğimdedir.

Pistin genişliği en az 7 m olmalıdır.

Pist yarışları Saat yönünün tersine doğru yapılır.

Bisikletlerin ağırlığı  5-6 kg’dır.

Pist yarışma Bisikletlerin freni ve vitesi yoktur

Veledrom yarışları:

Sürat yarışları.

Çifte yarışlar.

Saate karşı ferdi yarışlar.

Saate karşı takım yarışları.

1 km. saate karşı yarışlar

Motorlu yarışlar.

Puanlı yarışlar.

Yol yarışları

Bisiklet’lerin ağırlığı  10 kg.’dır.

Bisikletler en fazla 16-18 vitesli olabilirler.

Yarışmalarda kask takma zorunluluğu vardır.

Sporcular yarışma anında Bisiklet üzerinde Su ve  pompa bulundurabilirler.

Yol yarışları Ferdi ve takım olarak koşulurlar.

Etaplı yol yarışları:

1 günden fazla sürerler.

26 güne kadar çıkabilirler.

Koşu mesafesi toplam 3500 km. bulur.

Tur adını alırlar.

Etaplar sonunda yarışı en iyi zamanda götüren yarışmacıya sarı yada pembe mayo giydirilir.

Etap uzunluğu en fazla  Bayanlarda 70 km, Amatörlerde 190 km ve profesyonellerde 280 km olabilir.

Tek günlük yarışlar

Yol mukavemet ve gösteri olarak ikiye ayrılırlar. Mesafeler bir günde amatörlerde 200 km.  profesyonellerde 250 km.’ yi bulur.

 

Kros yarışları

Bir günlük yarış olarak yapılırlar.

Bisikletin yapısı  yol bisikletine benzemektedir.

Kros yarışları 32 km olarak özel bir parkurda yapılır.

Yarışmacılar güçlü olmalıdır.

Parkur akrobasiyi gerektirmemeli (The Olympıc Dıscıplınes,       1975; Şahin; Morpa, 2005 ).