Tenis

            Tarihçe

            Tenisin kökeni antik Roma dönemine dayanır. Bu dönemde çıplak el yada eldiven ile oynanan ‘Trigon’ oyunundan ortaya çıktığı görüşüne dayanır.

            Ancak; ilk kez Meksika’da  ‘Toltec’ yerlileri tarafından oynadığı’da savunulur.

            Bu günkü tenisin kökeni 13.y.y. da Fransa’da kralın huzurunda oynanan ‘Jeu de Paume’ ( avuç içi oyunu ) oyundan gelmektedir.

            İngiliz asilzadelerinin şatolarının yanında tenis alanları bulunurmuş.

           1869 - 1873 tarihlerinde ilk kez tenis kuralları uygulanmıştır.

            1913 yılında Uluslar arası Tenis Federasyonu (ITF) kuruluyor.

            1988 yılında Seoul’de yapılan olimpiyat oyunları programına Tenis branşı ilk kez bayan ve erkekler kategorilerinde alınıyor.

            Türkiye ve Tenis

           1900 yıllarında Tenis İngiliz diplomatlar tarafından Türkiye’de oynanmıştır. Bunu gören Türkler 1915 yılında  ilk kez  Tenis  oynuyorlar.Türkiye’de Tenisin               gelişimini Fuat Hüsnü Kayacan  sağlamıştır.

            1930 yılında Türkiye  ilk uluslar arası müsabakasını oynamıştır.

            1923 yılında Türkiye  Tenis Federasyonu kurulmuştur

             Tenis Kuralları

             Top

            Topun dış yüzeyi muntazam olmalı ve rengi sarı veya beyaz olmalıdır. Eğer topun dış yüzeyi dikişli ise ipliksiz olmalıdır.

            Ağırlık olarak 56.0 gr (1.975 ons) dan çok, 59.4 gr (2.095 ons) dan az olmalıdır.

            Top, 254 cm (100 inç) yükseklikten sert ve düz bir zemine bırakıldığında 134.62 cm (53 inç) ila 147.32 cm (58 inç) yüksekliğe zıplaması gerekir.

            Topa 8.165 kg.lık bir ağırlık tatbik edildiğinde ileri deformasyonu (şekil değiştirmesi) 559cm  ila 737cm arasında olmalıdır

            Deniz seviyesinden 1219 m  üzerindeki yüksekliklerde oynanan oyunlarda o  müsabakanın yapılacağı yükseklikte ve yarışmanın başlamasından önce en             az 60 gün süreyle iklime alıştırılmış olmalıdır. Bu tip toplara genellikle sıfır basınçlı veya basınçsız toplar denilmektedir.

             Raket

             Raketin çerçeve uzunluğu sap kısmı dahil 73.66 cm  den uzun olmamalı,

            Genişliği 31.75 cm den fazla olmamalıdır.

            Raketin vuruş yapıldığı yüzünün uzunluğu 39.37 cm (15 ½ inç), genişliği ise 29.21 cm  den fazla olmamalıdır.

            Sapı dahil olmak üzere raketin üzerine herhangi bir şey takılamaz.

            Raketin topa vuran yüzeyi düz olmalı ve bu yüzeyde teller hasır örgüsü biçiminde örülmeli ve her tel mutlaka çerçeveye bağlanmalıdır.

             Tekler Oyun Alanı

             Uzunluk 23.77 m.

            Genişlik 8.23 m. dikdörtgen şeklinde olmalıdır.

            Saha ortadan boydan boya bir ağ ile ikiye bölünür.

            Ağ çapı en fazla 0.8 cm olan bir ip veya metal kabloya asılır ve iki ucu, kenarları 15cm geçmeyecek kare şeklinde veya 15 cm  çapında yuvarlak iki direğe bağlanır veya tepelerinden geçirilir. Ağ, İki direk arasındaki boşluğu tamamen kaplayacak şekilde gerilmeli ve topun arasından geçmesini önleyecek şekilde küçük delikli olmalıdır. Ağın yüksekliği, orta noktasında 0.914 m. olacak şekilde, beyaz renkli ve 5 cm. eninde bir şerit (kayış) ile gergin olarak sarkacak biçimde zemine tespit edilir. Ağın    üst kısmındaki ip veya metal kabloyu kaplamak üzere, 5 cm.den dar ve 6.35 cm. den geniş olmamak şartıyla beyaz renkli bir bant bir baştan diğerine ağın üst kısmına geçirilir. Ağ, şerit, bant ve tekler sopalarının üzerine reklam konmaz.

           Saha Seçimi  ve Servis Sırası

           İlk oyuna başlanırken saha seçimi ve servis atma veya karşılama hakkı kura ile kararlaştırılır. Kurayı kazanan oyuncu aşağıda belirtilen iki seçenekten birini seçer veya bunları seçmesini rakibinden isteyebilir.

 Servis atma veya karşılama hakkı. Bu durumda diğer oyuncu sahayı seçer veya;

            Saha seçme hakkı. Bu durumda da diğer oyuncu servis atma veya karşılama hakkını seçer.

           Servis

            Servis atmadan önce servisi atacak olan oyuncu, her iki ayağı ana çizginin arkasında, merkez işareti ve yan çizgilerin hayali uzantıları arasında durur.

            Servis atan, topu eliyle herhangi bir istikamette havaya atar ve top yere düşmeden raket ile topa vurur ve topla raketin birbirine değdiği anda servis atışı tamamlanmış sayılır.

             Tek kolunu kullanmak zorunda olan oyuncular topu havaya atmak için raketlerini kullanabilirler.

           

            Servisin atılması 

            Servis atılırken servis atan sırasıyla sağ ve sol yarı sahanın arkasında durur. Her oyunun başlangıcında ilk servis sağ tarafta durmak suretiyle atılır. Eğer sahanın yanlış tarafında durularak servis atılır ve durum fark edilmezse bu şekilde yanlış atılmış olan servis veya servisler sonucunda alınan puanlar silinmez. Ancak yanlışlık fark edilir  edilmez düzeltilir.  

            Servis atıldığında, topun rakip oyuncu geri çevirmeden ağın üzerinden geçerek çaprazlama olarak karşı taraftaki servis sahasında yere değmesi veya bu sahayı çevreleyen çizgilerden birinin üzerine değmesi gerekir.

             Hatalı Servis

            Servis atan topa vururken ıska geçerse, 

            Top yere değmeden önce ağ, şerit, veya bant dışında herhangi bir demirbaş, sabit eşyaya değerse.

            İkinci servis atılır.

           Servisin Tekrarlanması

           Servis atıldıktan sonra top ağa, şeride veya banda değerek doğru sahaya düşerse veya     ağa, şeride veya banda değdikten sonra yere düşmeden önce karşılayana veya onun giydiği veya taşıdığı bir şeye değerse.  

            Karşılayan hazır değilken servis atılır veya servis hatası yapılırsa. 

            Servisin tekrarlanması durumunda, o servis sayılmaz ve servis tekrarlanır; servisin tekrarlanması bir önceki hatayı ortadan kaldırmaz

            Servis atma sırası

            Saha değiştirme

            Oyuncular her sette birinci, üçüncü oyunlarda ve müteakip tek sayılı oyunlarda sıra ile karşılıklı sıra değiştirirler. Aynı şekilde, her setin sonunda, o sette oynanan toplam oyun sayısı tek ise saha değiştirilir, aksi halde, setteki toplam oyun sayısı çift ise müteakip setteki birinci oyundan sonra saha değiştirilir.

            Puan Kaybedilmesi

           Top oyunda iken üst üste iki defa yere düşmeden önce onu ağın üzerinden doğrudan doğruya karşı sahaya gönderemezse

            Karşı sahaya gönderdiği top, rakibin sahasını çevreleyen çizgilerin dışına, daimi eşyalara veya herhangi bir şeye çarparsa,   Sahanın dışında iken dahi olsa, top yere düşmeden topa vurur (vole) fakat karşı sahaya gönderemezse, Oyun esnasında topu raketle kasten yakalarsa veya taşırsa veya topa raketiyle birden fazla dokunursa, Topa ağı geçmeden (vole) vurursa,

Top oyunda iken, elinde veya ellerindeki raket haricinde kendisine veya giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse,  Raketi topa doğru atarak topa vurursa,      Puanın oynanması esnasında raketin biçimini kasten bozarsa, puanı kaybeder.

            Oyunda Puanlama Şekli  

           Eğer oyuncu ilk puanı kazanırsa, skor 15, ikinci puanında 30, üçüncü puanında 40 ve dördüncü puanını kazandığında aşağıdaki haller haricinde oyun kazanmış olur;

            Eğer her iki oyuncu üç puan kazanmışsa, skora berabere (deuce) denir ve oyuncu bir sonraki puanı kazandığında skora avantaj (advantage) denir. Aynı oyuncu bir sonraki puanı kazandığı taktirde oyunu kazanmış olur.

            Eğer diğer oyuncu puanı kazanmışsa skor tekrar berabere (deuce) olur; bir oyuncu berabere (deuce) den itibaren üst üste iki puan kazanıncaya kadar bu şekilde devam eder.

           

            Sette Puanlama Şekli  

           Rakibinden önce altı oyun kazanan oyuncu (veya oyuncular) bir set kazanır. Ancak, set kazanabilmesi için mutlaka rakibine nazaran iki oyun farklı üstünlük elde etmiş olması gereklidir ve bu fark sağlanıncaya kadar set uzar.

            Müsabakaların başlamasından önce ilan olunmak kaydı ile yukarıda (a) fıkrasında belirtilen normal puanlı set sistemi yerine Tie-break (beraberliği bozma) puanlama sistemi uygulanabilir.Bu durumda, aşağıda belirtilen kurallar geçerlidir:

            Müsabakalardan önce aksi kararlaştırılıp ilan edilmemiş ise, üç setlik maçlarda üçüncü set haricinde ve beş setlik maçlarda beşinci set haricinde, normal olarak oynanan setlerde oyunlar 6-6 beraberliğe ulaştığı hallerde tie-break sistemi uygulanır.

            Tie-break uygulanan bir oyunda aşağıda belirtilen şekilde hareket edilir ;

            Rakibine nazaran iki puan farkla üstün olmak kaydı ile ilk önce 7 puan kazanan oyuncu o oyunu ve seti kazanır. Puanlarda 6-6 beraberlik halinde oyunculardan birisi

diğerine iki puan farklı üstünlük elde edinceye kadar oyun uzar. Tie-break uygulanan oyunda puanlar adedi sayılar şeklinde verilir.

            Normal servis atma  sırası hangi oyuncuda ise ilk puan için servisi o atar. İkinci ve üçüncü puanlarda  servisi rakibi  atar ve ondan sonrada oyun ve setin oyunculardan birisi tarafından kazanılmasına kadar her oyuncu münavebe ile, birbirini takip eden iki puan için servis atar.

           

             Maksimum Set Sayısı  

            Bir maç en iyi 3 set (oyuncu / takım maçı kazanabilmek için 2 set kazanmış olması gerekir) ya da 5 set (oyuncu / takım 3 maçı kazanabilmek için 3 set kazanmış olması gerekir) oynanır.

            Aralar

           Saha değişimi sırasında, son oyunun bitimi ile müteakip oyunun başlaması arasındaki süre maksimum 90 saniye olmalıdır.

            Her setin bitiminde, son oyunda topun  oyun dışında kalması ve bir sonraki oyun için yapılacak ilk vuruş arasında  maximum yüzyirmi (120) saniye sürecek bir ara verilmelidir.

            İki puan arası 25 saniyeden fazla olmamalıdır.