Softbol

          Softbol oyununda, top atıcı ve yakalayıcılar topa vuran kişiyi oyun dışı bırakmaya, vurucu da oyun dışı kalmadan kaleleri dolaşıp sayı kazanmaya çalışır.

           

            Tarihçe

            Softbol’ün 18 y.y. da İngiliz oyunu Rounders’den türediği bilinmektedir.

            Softbol 1992 yılında Barselona’da yapılan Olimpiyat oyunlarında  ilk kez yer almaktadır.

            1938 yılında uluslar arası Beyzbol federasyonu ( I.B.A.)  kurulmuştur.

 

            Kulanılan malzemeler

           Top: Beyaz renkli olup serttir. Ancak Beyzbole göre daha yumuşaktır. İçi mantar dışı yün iplik ve at derisinden yapılmaktadır.

            Topun  çevresi 22.5 – 23 cm, Ağırlığı   42 – 149 gr’dır.

           

            Sopa: Beyzbole göre daha kısadır.

           

             Oyun alanı

            İç alan ( 0yun alanı ); Kare biçiminde 27.4 m’lik uzaklıklarla birbirine bağlı 4 kaleden oluşur. ortasında 40 cm. yüksekliğinde fırlatma alanı bulunur.

            Dışalan ( Ceza alanı ); En uzun mesafe 140 m. sağ – sol çizgileri arası 100 m. 3 m yüksekliğinde çitlerle çevrili çim alandır. Softbol sahaları çim yada                     yapay sentetik malzemeden yapılan zeminden oluşmaktadır.

                       

            Oyun kuralları

            Softbol 9 oyuncu ile oynanır.

            Atıcı: Topu fırlatan.( Pitcher)

            Vurucu: Topu karşılayan ( Catcher )

            Dokuz devre oynanır, her devrede iki takıma birer vuruş hakkı tanınır.

            Vurucu topu çitlerin dışına atarsa bir sayı turu kazanır, ancak genede kaleleri dolaşmak zorundadır.

            Vurucu vuruş sonrası kaleleri dolaşır.  Koşarak birinci kaleye geldiğinde tek Single, ikinci kaleye geldiğinde çift double, üçincü kaleye ulaştığında ise                     üçlü  triple denir. Bir vuruş sonrası bütün kaleleri dolaşıp tekrar sayı karesine ulaşıldığında ise buna sayı turu (home run ) denir.

            Savunmacının amacı atıcıyı oyun dışı bırakmaktır.

            Her vurucunun oyun dışı kalmadan 3 vuruş hakkı vardır.

            Eğer bir atışta;

            Top oyuncunun koltuk altı ve diz hizası arasından   geçerse,

            Vurucu sopasını sallamasına rağmen topa vuramamışsa,

            Vurucu vuruşunu yapmış ve top yere düşmeden savunma oyuncuları yakalamış ise vurucu oyuncu,

            Eğer iki kale arasında koşarken savunma tarafından  yakalanmış top savunma oyuncusuna gelirse koşan  oyuncu, bu koşu sırasında savunma                               oyuncusunun topu üzerine değdirdiği oyuncu oyun dışı kalır.

            Hücumda bulunan takım kaledeki oyuncuların sayılarına bakılmaksızın üç oyuncusu oyun dışı kaldığında savunmaya geçer. Her iki takımında üçer                         oyuncusu oyun dışı kalınca bir devre sona erer. Vuruş listesinde yer almayan yedek oyuncular oyun durunca hakemden izin alarak oyuna girebilirler.

           

            Hakemler

           Baş hakem: Vuruşları denetler yakalayıcının arkasında yer alır.

           Kale hakemleri: Oyuncuların kalelere ulaşıp ulaşmadığına bakarlar.

           Sayı hakemi: Takım sayılarını yazar.Her tur bir sayıdır. Beraberlik bozuluncaya kadar ek atışlara devam edilir.