Cimnastik

Tarihçe

 İnsanların yer yüzünde toplu olarak yaşamaya başladıkları ilk çağlardan beri tanrıları ile iyi geçinmek için içinde Cimnastik hareketlerinin olduğu dini törenler yaparlarmış. Tüm kabile üyeleri bu danslara katılırmış.

Av başlangıç ve bitimlerinde de jimnastik içeren törenler yapılırmış.

Cimnastiğin bir fiziksel egzersiz olarak kullanılması eski Yunan uygarlığında görülmektedir. Ancak bu fiziksel eğitim yalnızca soyluların çocuklarına aitti.  

Cimnastik 1450-1800 yılları arasında gerçek anlamda bir Eğitim aracı olmadı. Ancak 1800’li yıllardan sonra yaygınlaşmaya başlamıştır.

Bir kilise papazının oğlu olan JAHN 1811 yılı ilk baharında Berlin yakınlarında HASENHEİDE denilen çayırda açık alan Cimnastiğini başlatmıştır.

Bu açık alan Cimnastiği demir yumruklu, iyi yüzebilen, kılıç kullanabilen, zıplayan, koçabilen ve güreşebilen asker yetiştirilmesinde kullanılmıştır.

1881 yılında merkezi İsviçre de olan FIG kurulmuştur.

Aynı zamanda FIG dünyada ilk kurulan federasyon olmuştur.

1896 Modern olimpiyatların başlangıcında erkekler müsabakaları programda yer almıştır.

1924 yılında Bayanlar arası Jimnastik müsabakaları Olimpiyat programına alınmıştır. 

 

Türkiye ve Cimnastik

 Modern anlamda Jimnastik Türkiye’ye gelmesi Mekteb-i Sultanisi okulunun açılması ile olmuştur.

 Mekteb-i Sultanisi okulunun öğretim kadrosu içerisinde yer alan Beden Eğitimi Öğretmeni Fransız Monsieur Curel Cimnastiği ülkemize getiren kişi olmuştur.

 23 Temmuz 1908 yılında II Meşrutiyetin ilanı ile gençlerimiz rahat spor yapma imkanına kavuşmuşlardır. Bunun sonucundada Jimnastik branşında ilk kez 1908 yılında Londra’da yapılan Olimpiyat oyunlarına katılıyoruz.

Türkiye’de Cimnastiğin gelişimini Selim Sırrı Bey ile beraber Faik Bey sağlamıştır.

1903 yılında BJKspor kulübü Jimnastik faaliyetlerini başlatmıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonra okullarda Cimnastik derslerinin yönetimi Selim Sırrı Bey’e verilmiştir.

1957 yılında Türkiye Cimnastik federasyonu kurulmuştur. 

           

            Cimnastiğin Dalları

           

            Artistik Cimnastik (aletli )    

                        Bayanlar

                        Erkekler      

            Ritmik Cimnastik

                        Bayanlar                             

            Genel Cimnastik       

                        Bayanlar

                        Erkekler                  

           Artistik Cimnastik ( Aletli )

                        Bayanlar                                       

                       Yer

                        Denge

                        Atlama beygiri

                        Paraleli

           

                        Yer

                        Minderin  büyüklüğü: 12x12m olmalıdır.

                        Yer hareketlerinde süre 70 ila 90 saniye  arasıdır.

                       

                        Denge

                       Denge aletinin yerden yüksekliği 110cm’dir.  

                        Denge aletinin uzunluğu 5 metredir.

                        Denge aletinin genişliği 10cm’dir.

                        Denge hareketlerinde süre 70 ila 90 saniye  arasıdır.

                        Sporcu denge aletinden düşerse 10 saniye içinde ttekrar çıkıp müsabakasına devam edebilir.

                        Atlama beygiri

                        Atlama beygirinin yerden yüksekliği 110 cm’dir.

                        Bayanlarda atlama betgiri yan kullanılır.

                        Kız Paraleli

                        Kız paralelinin uzunluğu 240 cm’dir.

                        Alt bar yüksekliği: 155-160cm

                        Üst bar yüksekliği: 225-235cm

                        Bar açıklığı: 90-140cm’dir.

                        Sporcu paralel aletinden düşerse 30 saniye içinde tekrar çıkıp müsabakasına devam edebilir.

           

                        Erkekler

                        Yer

                        Kulplu beygir

                        Halka

                        Atlama beygiri

                        Paralel

                        Barfiks

           

                        Yer

                        Minder büyüklüğü 12x12 metredir.

                        Süre 50 ila 70saniye arasıdır.

           

                        Kulplu beygir

                        Kulp üstünden  yükseklik 122 cm    olmalıdır. Uzunluk 160cm’dir.

                        Kulp araları mesafe  41 ila 44cm’dir. ( 2 kulp bulunmaktadır.)

                        Halka

                       Yükseklik 255 cm’dir.

                        Halkanın çapı 13 cm’dir. (Tavandan halatla asılan 2 halka bulunur ).

                         Atlama beygiri

                        Yükseklik 135 cm’dir.

                        Uzunluk 160 cm’dir.

                         Paralel

                        Yükseklik 175 cm’dir.

                        Bar araları genişliği isteğe bağlı olarak değişmektedir.

                        Barfiks

                        Yükseklik  255 cm’dir.

                        Uzunluk 240 cm’dir.

                        Ritmik Cimnastik

                       Sadece bayanlar arasında yapılan bir yarışmadır.

                       Ritmik jimnastik bir sanattır.

                       Çünkü; Müzik, dans, bale, atletizm, folklor, akrobasi ve artistik Cimnastiğin karışımıdır.

                       Ruhun bedenle, sevginin müzikle, müziğin beceriyle birleştiği bir sanattır.

                      Kullanılan aletler;

                       İp, Çember, Top, Labut, Kurdela kullanılarak yapılan bir branştır.

                       Genel Cimnastik

               Bayanlar

               Erkekler

Gösteri amaçlı yapılan bir yarışmadır.

Bu branşta ülkeler kendi kurallarını belirlemekteler.

Genel jimnastik müzik eşliğinde serbest spor giysileri ve taşınabilir her türlü aracın kullanılabileceği, içeriğinde dans, çeşitli jimnastik hareketleri olan belli bir temayı işleyen estetik görünümü ağır basan bir grup Cimnastiğidir.

           

Kullanılan Malzemeler

Esnek bir maddeden yapılmış  tek parça olan LEOTARD denilen bir giysi bayanlar ve erkekler tarafından giyilir.

Leotard Bayanların uzun kollu, Erkeklerin atlet biçimindedir.

Erkekler yer hareketleri ve atlama beygirinde şort giyebilirler.

Son derece ince ayakkabı veya çorap kullanımına izin verilir.

Ellerin korunması ve kaymasını engellemek için deriden yapılan ellikler kullanılır.

Ellere magnezyum, ayaklara reçine tozu sürülür. 

 

Cimnastikte Puanlama

Cimnastikte puanlama 1949 yılına kadar hakemlerin görüşüne ve inisiyatifine bağlıydı. Bu nedenden bazen hakemlerin haksızlık yaptığı düşüncesi oluşabilmekte idi.

(FIG) Uluslar arası Cimnastik Federasyon’u bu yaklaşımı ortadan kaldırmak için hakemlerin uyması gereken kurallar koymuştur.

1948 yılına kadar farklı puanlamalar bulunmaktaydı.

1948 Londra olimpiyat oyunları sırasında farklı puanlamanın kullanılması sorun yaratmıştır. Bunun üzerine FIG tek bir puanlama sistemi oluşturmuştur. (1949 Code of points)

Her aletteki hareketleri 1 baş hakemin sorumluluğunda 4 hakem değerlendirir.

Baş hakem sporcunun hareketlerine başlaması gerektiğini yeşil bir bayrak ve yeşil ışıkla bildirir.

Hakemler puanlamayı 10 üzerinden yaparlar.

Puanlar baş hakemde toplanır.

Baş hakem en yüksek ve en düşük puanı atar kalan iki puanın ortalamasını sporcunun puanı olarak verir.