Binicilik

At ve insanın uyumu ve birbirlerine sonsuz güvenleri ile yapılan estetik bir spor dalıdır. Bütün bunların yanında büyük sevgi ve güven bulunmaktadır.

Estetik, sevgi, güven ve becerinin birleşmesi Binicilik branşını aslında bir sanatsal  hale dönüştürmektedir.

Şu anda bayan ve erkek ayrımının yapılmadığı tek branştır. Gerek geçmişte gerekse günümüzde  At insan yaşantısında önemli bir yer tutmaktadır.

 Tarihçe

 At, tarih öncesi dönemlerde etinden, sütünden ve gücünden yaralanılan bir hayvandır. At, savaş aracı olarak ta yaygın olarak kullanılmaktadır.Orta Asya’da göçebe toplumların M.Ö. 2000’li yıllarda Ata binmiş ve ulaşım amaçlı  kullanmışlardır. Asurlular, Babiller ve Hititler Atı av ve savaş unsuru olarak kullanmışlardır..

            Sportif anlamda ise binicilik 16. y.y. da Avrupa’da başladı ve yayıldı.

            Binicilik 1912 Yılında Stockholm’de yapılan  Olimpiyat oyunlarında ilk kez olimpiyat programına alındı.

            1921 Yılında Uluslararası Binicilik (F.E.I.) Federasyonu kurulmuştur (The Olympıc Dıscıplınes, 1975; binicilik.org.tr 2006; Morpa, 2005; Atabeyoğlu, 1997).

 

  Türkiye ve Binicilik.

  M.Ö. 6 y.y. Atın Türkler tarafından evcilleştirildiği tarih bilimcileri tarafından yazılmaktadır.

  Osmanlı Devletinin  üç kıta üzerinde egemenlik kurmasında Atın önemi çok büyüktür.

  1624 yılında Orhan Gazi tarafından kanun çıkarılarak sipahi örgütü kurulmuştur.

  Osmanlı’da 1881 Yılında Sultan Abdülaziz döneminde düzenli at yarışları yapılmaya başlanmıştır.

  1910  Türkiye’de çağdaş olarak binicilik faaliyetleri başlamıştır.

  1913  yılında Sipahi ocağı kuruluyor ve Savaşlar için askeri birlikler içindede yerini almaya başlamıştır.

  Türkiye ilk binicilik müsabakasını 1931 yılında Bulgaristan’da yapmıştır.

  1958  yılında Türkiye  Binicilik Federasyonu kurulmuştur.

 1994 Yılına  kadar Asya gurubunda yer alan Türkiye Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI)'nun, 1994 yılında Florida'da yaptığı toplantıda alınan bir kararla,     Avurpa Grubu'na alınmıştır.

           Türklerde Atın Kullanılış Amaçları

            Savaş alanlarında

            Yük taşımacılığında

            Ağaların taşınmasında

            Gelin gezdirmede

            Cirit oyununda

            Yarış alanlarında

            Gösteri amaçlı

            Erkeklik gösterisinde (At – Avrat – silah)  toplumumuzda önemli bir yer tutmaktadır.

            Ayrıca, Atın Türk toplumundaki yeri ve önemi atla yapılan Gökbörü, Yörbörü, Çöğen ve Cirit gibi faaliyetlerdende anlaşılmaktadır.

           

            Yarışma Koşulları

            1- Bir yarışmada bir Ata bir binici binebilir.

            2- Bir yarışma gününde bir At en çok iki yarışmaya katılabilir.      

            3- Bir yarışmacı aynı yarışmaya en fazla üç atla katılabilir.

            4- Yarışmanın yapılabilmesi için üç at ve üç binici olmalı.

            5- Yarışma sırası kura ile belirlenir.

            6- İkiden fazla atla yarışan yarışmacılar ikinci atıyla 5 At  sonra yarışabilirler.

            7- Kuralların ihlal edildiği yarışma sonrasında’da anlaşılsa binici diskalifiye edilir.

            8- Profesyonel olmuş bir binici olimpiyatlara katılamayabilir.

 

            Yarışma Çeşitleri

            1- “C.H.” Concours Hippigue: Birden fazla türden yarışın birlikte yapılması.

            2- “C.S.” Conceurs de Saut: Engel atlama yarışları.

            3- “C.D.” Concours de Dressage: At terbiyesi yarışması.

            4- “C.C.” Concours Complet: 3 günde 3 ayrı yarışmanın yapılması.

            5- “C.A.” Concours D’attellage: At arabası yarışlarını fade eder.

Olimpiyatlarda ise biniciler, Dresaj (At terbiyesi), Engel atlama ve 3 gün yarışları olmak üzere 3 sınıfta mücadele ederler.

Dresaj müsabakaları: FEI (Uluslararası Binicilik Federasyonu) yönetiminde düzenlenmektedir. Olimpik bir spor dalıdır. Başlangıç, orta ve usta gibi değişik seviyelerde koşulur. Dresaj testleri etrafı 30-40cm yüksekliğindeki küçük çitlerle çevrili dikdörtgen şeklindeki alanın içerisinde koşulur.

Dresaj sahaları başlangıç seviyesindeki dresaj testleri için 20m*40m, daha ileri seviyelerdeki dresaj testleri için ise 20m*60m ebadındadır. Başlangıç seviyesindeki testlerde, her hareket serisini ayrı ayrı puanlayan ve atın gidiş şekli ile binicinin performansı için de genel bir puan veren bir hakem vardır. Daha ileri seviyelerdeki testlerde ise hakem sayısı 3 ila 5 arasındadır. Hakemler sahanın bir kenarına sıralanır. Her hakem kendi puanını verir. Her hakem atı farklı açıdan gördüğü için puanlar da birbirinden  farklı olabilir. Tüm hakemlerin puanlarının ortalaması ise dresaj testinin kesin sonucunu oluşturur.

Engel atlama  FEI (Uluslararası Binicilik Federasyonu) yönetiminde olimpik bir spor dalıdır. Engel atlama dalı Olimpiyatlara ilk olarak 1900 yılında Paris Olimpiyatlarında katılmıştır. 1907'de ilk Uluslararası engel atlama müsabakası Londra'da Olympia arenasında gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra Avrupa'nın ve Amerika'nın çeşitli bölgelerinde uluslararası yarışmalar düzenlenmeye devam edilmiştir.

Müsabakalar başlangıç, hafif, orta ve yüksek sınıf olmak üzere seviyelere ayrılır. Müsabaka seviyelerinde engel yüksekliği belirleyici etkendir. Örneğin başlangıç parkurundaki maniler 90-100 cm, yüksek sınıf parkurundaki maniler ise 140-145 cm yüksekliğindedir. Müsabakalar genellikle kum veya çim zeminde, kapalı veya açık alanlarda yapılabilir.

3 gün yarışları  binicilik sporunun  3 branşını birlikte içeren müsabaka şeklidir.

1. gün : DRESAJ

2. gün : CROSS COUNTRY

3. gün : ENGEL ATLAMA branşlarında yarışılır.

İlk gün Dresaj etabından sonra 2. gün yapılan cross country en zor etaptır. Atların hız ve dayanıklılığı çok önemlidir. Bu bölümde atlar, sabit engellerden oluşan uzun parkuru belirli bir zamanda tamamlamak durumundadırlar. Üçüncü gün ise engel atlama testi koşulur. Yarışmacıların üç günlük aldıkları puanlara  göre  dereceler belirlenir. 

Temel At malzemeleri

Eyer, Başlık, Kantarma, Dizgin, Göğüslük, Keçe, Üzengi, Kolon, Getr, Topukluk, Jel Pet, Eğer Altlığı, Eğer Pedi Üzengi, Dresaj Eğeri, Üzengi Kayışı.

 

Puanlama

Parkuru süresi içinde hatasız veya en az hatayla tamamlayan ekip müsabakayı kazanır. ( At ve binici)

Engeli düşürmek: 4 ceza puanı

Engel karşısında tereddüt etmek: İlk seferde 3 ceza puanı, ikincisinde 6 ceza puanı, üçüncüsünde diskalifiye.

Su engelinde ayağını suya basmak: 4 ceza puanı

Düşmek:İlk seferde 8 ceza puanı, ikincisinde diskalifiye.

Sıçrayamamak: İlk seferde 3 ceza puanı, ikincisinde 6 ceza puanı, üçüncüsünde diskalifiye. 

 

Elenme ve diskalifiye

Yarışmaya başlamadan önce sahadaki bir engeli atlamak,

Başlama işaretinden önce başlamak,

Parkur zamanı başladıktan sonra 45sn. İçinde ilk engeli atlamamak,

Bir düşme sonrası 45 sn. içinde sonraki engeli atlamamak,

Parkurun bir engelini atlamayı ihmal etmek,

Bir engeli yanlış sırada atlamak,

Bir engeli yanlış istikamette atlamak,

En fazla zamanı aşmak,

Tog ve gözlük hariç,yarışma süresince at üzerinde iken herhangi bir cismi almak