Tarihçemiz

Kuruluş Tarihçemiz

 

Derneğimiz 1953 yılında İstanbul'da 'BEDEN TERBİYESİ ÖĞRETMENLER CEMİYETİ" adı altında kuruldu. 28.06.1974 gün ve 7-9737 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "TÜRKİYE" ismini kulanma yetkisini alıp "TÜRKİYE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ" adı altında çalışmalarını sürdürdü.

1977 yılında derneğin genel merkezi "ANKARA"ya 1979 yılında tekrar "İSTANBUL"a taşındı. 12 Eylül 1980 ihtilali nedeni ile derneklerin faaliyetlerinin durdurulmasından ötürü faaliyetleri durduruldu. 1984 yılında yeniden çalışmalarına başladı. Çalışan Beden Eğitimi öğretmenlerinin derneğe üye olabilmelerini sağlamak amacıyla 1990 yılında tüzük değişikliği yapılarak, dernek spor kulübüne dönüştürülmüş ismi de "TÜRKİYE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞTERMENLERİ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ" olarak değiştirilmiştir.

2011 yılında yapılan genel kurulda tüzük tadili yapılarak derneğimizin adı Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği olarak değiştirilmiştir.

 

O tarihten bu yana dernek aynı isim altında faaliyetlerini sürdürmektedir.